Pomozte Katedře psychologie FF UK s výzkumem sexuálního chování

Katedra psychologie FF UK právě provádí výzkum, jehož cílem je testovat jistou evoluční hypotézu mužské homosexuality. Primárně se zaměřuje na sběr dat ohledně početnosti a fekundity příbuzných homosexuálů a heterosexuálů, jejich cílovou populací jsou především homosexuální (a heterosexuální) muži (ale i homosexuální a heterosexuální ženy). Účast ve studii je zcela anonymní a dobrovolná, není spojena[…]