Pomozte Katedře psychologie FF UK s výzkumem sexuálního chování

Katedra psychologie FF UK právě provádí výzkum, jehož cílem je testovat jistou evoluční hypotézu mužské homosexuality. Primárně se zaměřuje na sběr dat ohledně početnosti a fekundity příbuzných homosexuálů a heterosexuálů, jejich cílovou populací jsou především homosexuální (a heterosexuální) muži (ale i homosexuální a heterosexuální ženy).

Účast ve studii je zcela anonymní a dobrovolná, není spojena s žádnými zdravotními riziky. Od účasti můžete kdykoliv upustit zavřením internetové stránky. Vyplnění dotazníku zabere zhruba 10-15 minut.

Podmínkou účasti ve studii je dosažení věku 18 let.