Doodles prvně zazpívali dětem na základní škole

Na začátku byl nápad na osvětovou akci a staré dobré přátelství. Náš sbormistr Marek se spojil se svou bývalou spolužačkou z gymnázia Alenou, která dnes učí na ZŠ angličtinu a hudební výchovu, a akce se začala klubat na svět. Na pomoc si přizvali Lukáše Kohoutka z organizace Jules a Jim, která mimo jiné pomáhá dětem a dospívajícím[…]